தமிழீழத் தேச கட்டுமானம் குறித்து விவாதிக்க கூடுகின்றது நாடுகடந்த தமிழீழ அரசாங்கத்தின் நேரடி அரசவை !

நேரடி அரசவை அமர்வு அமெரிக்காவின் பொஸ்ரன் பெருநகரில் இடம்பெற இருக்கின்றது. BOSTON, UNITED STATES OF AMERICA, May 15, 2018 /⁨EINPresswire.com⁩/ — தமிழீழத் தேச கட்டுமானம் உட்பட நான்கு முக்கிய விடயங்களை மையப்படுத்தி நாடுகடந்த தமிழீழ … VISIT THE SOURCE ARTICLE Author:

Automated Artificial Intelligence Speeds Identification of Blood Pathogens | GEN

Scientists in Boston have developed an automated artificial intelligence (AI)-guided microscopy system that can help diagnose serious bloodstream infections (BSIs) quickly and accurately. The technology, which uses a trained convolutional neural network (CNN) to recognize the different shapes and distribution of pathogenic bacteria, could help…